ประสาน สุขรังสรรค์, 2479-

การบริหารงานขององค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์. - พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2508. - 173 หน้า. ภาพประกอบ. ตาราง. แผนภูมิ.

"วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต"


องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

HD4325.7 / .ป4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544