ปกรณ์ อังศุสิงห์, 2450-

การประชาสงเคราะห์ของประเทศไทยในปัจจุบัน และอนาคต. - พระนคร, โรงพิมพ์กรมมหาดไทย, 2502. - 15 หน้า.


สังคมสงเคราะห์ -- ประวัติ.

HV31 / .ป22

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544