ใครเป็นใครในประเทศไทย 2506. - พระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2506. - 2 เล่ม.


ไทย -- ชีวประวัติ.

DS570.5 / .ธ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544