รายงานประจำปี. - พระนคร, 24- - เล่ม. - รายปี - 24-

2551- เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ--วารสาร.
Thailand. Department of Trade Negotiations --Periodicals.

J681.ส57 / ก4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544