รายงานประจำปี. - กรุงเทพฯ, 2526- - เล่ม. ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2526-

ปี 2539-2540- จัดทำโดย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด.


สำนักงานอัยการสูงสุด--วารสาร.

J681.ส63 / อ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544