รายงานประจำปี. - กรุงเทพฯ, 2523- - เล่ม. - รายปี. - 2523-


ราชบัณฑิตยสถาน--วารสาร.

J681.ส75 / ร6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544