วันคล้ายวันสถาปนา. - กรุงเทพฯ, 2524- - เล่ม. ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว. - กำหนดออกไม่แน่นอน - 2524-

ปี 2548 ใช้ชื่อ: 30 ปี อย. บริโภคปลอดภัย คนไทยแข็งแรง. ปี 2552 ใช้ชื่อ: บันทึก 4 ทศวรรษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา--วารสาร.


กฎหมายอาหาร -- ไทย.
ยา -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

J681.ส83 / ส6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544