เมธี ครองแก้ว.

ผลกระทบของระบบการคลังต่อการกระจายรายได้ของไทย. - กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2522. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) ตาราง. - รายงานผลการวิจัย ; ลำดับที่ 15 . - รายงานผลการวิจัย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์) ; ลำดับที่ 15. .


รายได้ประชาชาติ -- ไทย.
การคลังสาธารณะ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544