ทำเนียบรายชื่อผู้ประกอบการทำเหมืองแร่. - กรุงเทพฯ, สมาคมเหมืองแร่ไทย, ม.ป.ป. - 247 หน้า.


อุตสาหกรรมแร่ -- ไทย -- ทำเนียบนาม.

HD8039.ห7 / อ7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544