รัชนีวรรณ อุทัยศรี.

โครงการวิจัยเกี่ยวกับแรงงานและทรัพยากรมนุษย์. - กรุงเทพฯ, คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. - 135 หน้า. - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ เอกสารวิชาการ ฉบับที่ 2512 .


แรงงาน -- ไทย.
แรงงาน -- ไทย -- บรรณานุกรม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544