จำรัส ม่วงสยาม ผู้นำชาวนาที่ไม่ใช่คนสุดท้าย. - กรุงเทพฯ, สารศึกษาการพิมพ์, 2522. - 200 หน้า. ภาพประกอบ.


จำรัส ม่วงยาม, 2472-2522.


ชาวนา.

HD1537 / .ก4

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)