คำบรรยายในการชุมนุมผู้นำกลุ่มชาวนาทั่วประเทศครั้งที่ 4. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมการข้าว. - พระนคร, 2510. - 144 หน้า.


ชาวนา.
เกษตรกรรม.

HD1537 / .ก7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544