การวิจัยเพื่องานพัฒนา : ประสบการณ์จากภาคสนาม. - กรุงเทพฯ, 2530. - (8) 158 หน้า. ภาพประกอบ.


วิจัยปฏิบัติการ.

HD20.5 / .จ7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544