อดิศักดิ์ ทองบุญ.

คู่มืออภิปรัชญา. - กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2526. - 339 หน้า.

9745759392 (2546)


อภิปรัชญา.

BD118 / .อ3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544