อรุณีประภา หัศภาคย์.

มนุษยสัมพันธ์ (Human relations) - กรุงเทพฯ, ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529. - 127 หน้า. ภาพประกอบ.


มนุษยสัมพันธ์.

BF636 / .อ4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544