ภาษาและการสื่อสาร ; รายงานการสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ, 2517. - 227 หน้า.


สื่อมวลชน.
ภาษาไทย.

P92.ท9 / จ7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544