ทำเนียบนักศึกษาโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร. - กรุงเทพฯ, 2530- - เล่ม. - กำหนดออกไม่แน่นอน. - 2530-


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--นักศึกษา--ทำเนียบนาม.

LG395.ก2325 / ธ345

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544