ทำเนียบรุ่นธรรมศาสตร์บิสสิเนสคูล = Thammasat business school directory / ชมรมธรรมศาสตร์บิสสิเนสคูล โครงการบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : ชมรม, [2532?]- - เล่ม. - รายปี. - 2531-


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--นักศึกษาเก่า--ทำเนียบนาม.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--นักศึกษา--ทำเนียบนาม.

LG395.ก2325 / ธ343

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544