สดใส พันธุมโกมล.

ศิลปะของการแสดง (ละครสมัยใหม่) / สดใส พันธุมโกมล. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. - 101 หน้า.

9746311689


ละคร.
ละคร -- การผลิตและการกำกับรายการ.
การแสดงบทบาท.

PN1861 / .ส39

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544