ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526.

เราจะต่อต้านเผด็จการได้อย่างไร? ปาฐกถาและบทความของท่านปรีดี พนมยงค์ ในงานชุมนุมฤดูร้อนของสมาคมนักเรียนไทยในฝรั่งเศส ที่เมืองตูรส์. - กรุงเทพฯ, องค์การบริหารองค์การนักศึกษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2517. - 96 หน้า.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 2552.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- ปกิณกะ.

PL4215 / .ป4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544