ลิลิตยวนพ่าย. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - กรุงเทพฯ, องค์การค้าของคุรุสภา, 2518. - 76 หน้า.

PL4209.1 / .ย55 2518

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544