วงษาธิราชสนิท, กรมหลวง, 2351-2414.

นิราศพระประธม โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ชำระโดย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์. - พระนคร, กรมศิลปากร, 2513. - 42 หน้า.

ศพ นางนาถจำนง (จอน นาถจำนง) ณ เมรุ วัดทอง อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี วันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2513.


จอน นาถจำนง, 2433-2513.
นาถจำนง (นาม)

PL4209.1 / .ว2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544