อรวรรณ บรรจงศิลป.

การสอนดนตรีในระดับประถมศึกษา / อรวรรณ บรรจงศิลป. - [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. - 94 หน้า. - ชุดเสริมประสิทธิภาพครู ; เล่มที่ 17 .

9746325493


ดนตรี -- การศึกษาและการสอน.
ดนตรีของโรงเรียน -- การศึกษาและการสอน.

MT918 / .อ45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544