การใช้ภาษา. - พระนคร, 2515- - 370 หน้า.

ภาคหนึ่ง การอ่าน การเขียน.- ภาคสอง การฟัง การพูด.


ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน.

PL4177 / .ธ3 2515

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544