รายได้ประชาชาติของประเทศไทย = National income statistics of Thailand. - พระนคร, โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2496-2555. - เล่ม. - รายปี - 2494-2495-<2553>

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. ปี 2546- ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: National income of Thailand.

0077-4723


รายได้ประชาชาติ -- ไทย.

HC497.ท93 / ร6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544