สฤษดิ์ ธนะรัชต์, จอมพล, 2451-2506.

ประมวลคำปราศรัย ของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ กฎหมายการคลัง โดย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับด้านรายรับ (โดยย่อ). - พระนคร, กรมสรรพากร, 2504. - 166, 3 หน้า.

ศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาศ วันที่ 1 เมษายน 2504.


วิวัฒนไชย, พระองค์เจ้า, 2442-2503.
ไชยันต์ (นาม)


สุนทรพจน์ไทย.
การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

PL4209.5 / .ส4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544