รายงานสำมะโนการเกษตร = Agricultural census report Thailand : [รายจังหวัด]. - พระนคร, 2506- - 78 เล่ม.

ชื่อเรื่องเดิม: รายงานสำมะโนเกษตรพุทธศักราช 2493 ฉบับบริบูรณ์ สำมะโนระหว่างพุทธศักราช 2494-2495. ปี 2506 ใช้ชื่อเรื่อง: รายงานสำมะโนเกษตร : [รายจังหวัด].

ล. 1. กระบี่.- ล. 2. กาญจนบุรี.- ล. 3. กาฬสินธุ์.- ล. 4. กำแพงเพชร.- ล. 5. ขอนแก่น.- ล. 6. จันทบุรี.- ล. 7. ฉะเชิงเทรา.- ล. 8. ชลบุรี.- ล. 9. ชัยนาท.- ล. 10. ชัยภูมิ.- ล. 11. ชุมพร.- ล. 12. เชียงราย.- ล. 13. เชียงใหม่.- ล. 14. ตรัง.- ล. 15. ตราด.- ล. 16. ตาก.- ล. 17. ธนบุรี.- ล. 18. นครนายก.- ล. 19. นครปฐม.- ล. 20. นครพนม.- ล. 21. นครราชสีมา.- ล. 22. นครศรีธรรมราช.- ล. 23. นครสวรรค์.- ล. 24. นนทบุรี.- ล. 25. นราธิวาส.- ล. 26. น่าน.- ล. 27. บุรีรัมย์.- ล. 28. ปทุมธานี.- ล. 29. ประจวบคีรีขันธ์.- ล. 30. ปราจีนบุรี.- ล. 31. ปัตตานี.- ล. 32. พระนคร.- ล. 33. พระนครศรีอยุธยา.- ล. 34. พังงา.- ล. 35. พัทลุง.- ล. 36. พิจิตร.- ล. 37. พิษณุโลก.- ล. 38. เพชรบุรี.- ล. 39. เพชรบูรณ์.- ล. 40. แพร่.- ล. 41. ภูเก็ต.- ล. 42. มหาสารคาม.- ล. 43. แม่ฮ่องสอน.- ล. 44. ยะลา.- ล. 45. ร้อยเอ็ด.- .- ล. 46. ระนอง.- ล. 47. ระยอง.- ล. 48. ราชบุรี.- ล. 49. ลพบุรี.- ล. 50. ลำปาง.- .- ล. 51. ลำพูน.- ล. 52. เลย.- ล. 53. ศรีษะเกษ.- ล. 54. สกลนคร.- ล. 55. สงขลา.- ล. 56. สตูล.- ล. 57. สมุทรปราการ.- ล. 58. สมุทรปราการ.- ล. 59. สมุทรสาคร.- ล. 60. สระบุรี.- ล. 61. สิงห์บุรี.- ล. 62. สุโขทัย.- ล. 63. สุพรรณี.- ล. 64. สุราษฎร์ธานี.- ล. 65. สุรินทร์.- ล. 66. หนองคาย.- ล. 67. อ่างทอง.- ล. 68. อุดรธานี.- ล. 69. อุตรดิตถ์.- ล. 70. อุทัยธานี.- ล. 71. อุบลราชธานี.- ล. 72. ยะโสธร.- ล. 73. พะเยา.- ล. 74. กรุงเทพมหานคร.- ล.75. สระแก้ว.- ล. 76. อำนาจเจริญ.- ล. 77. มุกดาหาร.- ล. 78. หนองบัวลำภู.


เกษตรกรรม -- ไทย -- สถิติ.

HD2105.5 / .ก33

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544