สุรสิทธิ์ วชิรขจร.

เส้นทางสู่อเมริกา / สุรสิทธิ์ วชิรขจร. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม] - กรุงเทพฯ : หจก. อักษรธเนศวร, 2538. - 218 หน้า : ภาพประกอบ.


การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- สหรัฐอเมริกา.
การศึกษาในต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา.
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- สหรัฐอเมริกา.

LA226 / .ส74 2538

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544