ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2508-

ภูมิปัญญานิเวศวิทยาชนพื้นเมือง : ศึกษากรณีชุมชนกะเหรี่ยง ในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร / ผู้เขียน ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : โลกดุลยภาพ, 2539. - 173 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9748939243


ชาวกะเหรี่ยง -- ไทย.

DS570.ก6 / ป357

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544