สังคมศาสตร์กับการศึกษา. - กรุงเทพฯ, 2522. - 393 หน้า. ภาพประกอบ. แผนภูมิ.


สังคมศาสตร์.
การศึกษา.

LB1028 / .ส65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544