รัฐประศาสนศาสตร์. - กรุงเทพฯ, 2528. - 368 หน้า. ตาราง. แผนภูมิ.


การบริหารรัฐกิจ.

JF1358 / .ธ38

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544