วิเชษฐ เทพเฉลิม.

การเมืองเอเซีย 1 : การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน. - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520. - 206 หน้า. ตาราง.


จีน -- การเมืองและการปกครอง.

จีนศึกษา

JQ1510 / .ว6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544