จรัส สุวรรณมาลา, 2496-

ปฏิรูประบบการคลังไทย : กระจายอำนาจสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น / จรัส สุวรรณมาลา. - กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538. - 112 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2541.

9748196232 9748196488 (2541)


การคลังสาธารณะ -- ไทย.

HJ191.ท92 / จ42

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544