เอกกมล คีรีวัฒน์.

ทิศทางการพัฒนาตลาดทุนไทย / เอกกมล คีรีวัฒน์. - กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2539. - 134 หน้า.

9747085291


ตลาดทุน -- ไทย.
การเงินระหว่างประเทศ.

HG5750.56 / .อ753

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544