ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. - กรุงเทพฯ, 2525-. - 3 เล่ม.


ธรรมศาสตร์.
กฎหมาย.

K245 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544