ธวัช ปุณโณทก, 2480-

วรรณกรรมอีสาน. - กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์, 2522. - 564 หน้า.


นิทาน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

GR312 / .ธ5

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544