สุเทพ สุนทรเภสัช.

แนะแนวการศึกษามานุษยวิทยา. - พระนคร, โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2512. - 271 หน้า.


มานุษยวิทยา.

GN46 / .ส7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544