ทักษ์ เฉลิมเตียรณ.

การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์ และ ม.ร.ว. ประกายทอง สิริสุข. - กรุงเทพฯ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2526. - 476 หน้า. ตาราง.

แปลจาก: Thailand : the politics of despotic paternalism.

รางวัลจากโครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2488-?

DS585 / .ท625

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)