ธานินทร์ กรัยวิเชียร, 2470-

ระบอบประชาธิปไตย. - กรุงเทพฯ, โรงเรียนสงครามจิตวิทยา กรมยุทธการทหาร กระทรวงกลาโหม, 2518. - 86 หน้า.


ประชาธิปไตย.

JQ1745.ก1 / ธ6 2518

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544