สนั่น สตงคุณห์.

คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยวิธีตั้งแนวถาม-ตอบ พร้อมด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาคำวินิจฉัยตุลาการรัฐธรรมนูญและตัวบทรัฐธรรมนูญฯ. - พระนคร, เกษมบรรณกิจ, 2513. - 254 หน้า.


คำพิพากษาศาล -- ไทย.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.

JQ1743 / .ส3

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544