สมภพ โหตระกิตย์, 2461-2540.

ปาฐกถาเรื่องหลักการใหม่ ๆ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. - พระนคร, โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2511. - 53 หน้า.


รัฐธรรมนูญ -- ไทย.

JQ1742 / .ส4

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544