เวลส์, เอช. จี. ควอริช, ค.ศ. 1900-1981.

การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ แปลจาก Ancient Siamese government and administration โดย กาญจนี สมเกียรติกุล และ ยุพา ชุมจันทร์. - กรุงเทพฯ, เจริญวิทย์การพิมพ์, 2519. - 404 หน้า. - โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ .


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1742 / .ว7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544