สุรพล รักปทุม.

เห็ดหลินจือ = Ling Zhi (ganodema lucidum) / โดย สุรพล รักปทุม แล ะชวลิต สันติกิจรุ่งเรือง. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท ที.พี.พริ้น จำกัด, 2538. - 83 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9748936953


เครื่องยาจากพืช.
เห็ดหลินจือ.

QV766 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544