ศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารเวลา / ครองแผน ไชยธนะสาร บก.เรียบเรียง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : เดลฟี, 2536. - 118 หน้า : ภาพประกอบ.


การบริหารเวลา.

HD69.ว7 / ศ65

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544