เสถียร จันทิมาธร.

กองทัพบกกับประเทศไทย. - กรุงเทพฯ, มติชน, 2526. - 171 หน้า. ภาพประกอบ.


ทหาร -- ชีวประวัติ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.
ไทย -- กองทัพ -- กิจกรรมทางการเมือง.

JQ1745.ก55 / ป27

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544