อโณทัย วัฒนาพร, 2504-

การเมืองไทยยุคใหม่. - กรุงเทพฯ, แพร่พิทยา, 2527. - 380 หน้า. ภาพประกอบ. กราฟ. ตาราง.

การพัฒนาการเมืองไทย โดย ลิขิต ธีรเวคิน.- ชนชั้นนำทางธุรกิจกับการเมืองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการเข้ามามีบทบาททางการเมืองโดยตรง โดย วิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์.- กลุ่มพลังมวลชนพื้นฐานกับการเข้าร่วมทางการเมืองไทย ในชนบทไทย โดย มนตรี เจนวิทย์การ.- ทางเลือกในการพัฒนาทางการเมืองไทย: ประชาธิปไตยระบบผู้อุปถัมภ์.- ผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ โดย อโณทัย วัฒนาพร.- การพัฒนาสถาบันทางการเมือง การบริหารไทยในทศวรรษ 1980 โดย ทินพันธุ์ นาคะตะ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2516-?

JQ1745.ก1 / อ28

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544