เรื่องประเทศญี่ปุ่น (บันทึกย่อ). - พระนคร, สำนักข่าวสารสนเทศญี่ปุ่น. 2500. - 54 หน้า. ภาพประกอบ. แผนที่.


ญี่ปุ่น -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
ญี่ปุ่น -- ความเป็นอยู่และประเพณี.
ญี่ปุ่น -- การเมืองและการปกครอง.

DS806 / .ญ655

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544