เผดียง พัฒนพิชัย, 2472-

การส่งเสริมฐานะครูของคุรุสภา. - พระนคร, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505. - 126, 8 หน้า.

"วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต"


คุรุสภา--ประวัติ.


ครู.

LB2839 / .ผ7

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544