พัฒนะ ไชยเศรษฐ, 2491-

รวมคำพิพากษาฎีกากฎหมายที่มีโทษทางอาญา โดย ร.ท. พัฒนะ ไชยเศรษฐ. - กรุงเทพฯ, กรมอัยการ, 2528. - 556 หน้า.


คำพิพากษาศาลคดีอาญา -- ไทย.

KPT4738.ก49 / พ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544