ถวัลย์ มาศจรัส, 2495-

การจัดทำผลงานเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 อาจารย์ 2 ระดับ 7 (อาวุโส) และอาจารย์ 3 / ถวัลย์ มาศจรัส เขียน. - กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2538. - 262 หน้า : ภาพประกอบ.

9748930076


การเขียนหนังสือ.
งานเขียนของครู.

PL4177 / .ถ54

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544